Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

Atrapats a la biblioteca
Per #bibliorevolució | dimarts, 5 juny, 2018 | 0 comentaris

CONVERTIR LA BIBLIOTECA EN UN LABORATORI DE NOVES EXPERIÈNCIES DE LECTURA I APRENENTATGE

L'Escola Catalunya de Sant Cugat del Vallès ens fa arribar la seva solució bibliorevolucionària. No us la perdeu!

 

 

Darrerament hem detectat a l’escola que ha disminuït la motivació per la lectura i per tant, ha sorgit la necessitat d’innovar sobre “el gust per la lectura”. Estem vivint un moment de transició important, la implicació de les famílies, l’atenció a la diversitat de l’alumnat i la seva inclusió és un tema que ens preocupa. Som escola inclusiva i comptem amb una SIEI (Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva) i és en aquest sentit que la Bibliorevolució és una oportunitat que ens ha permès reflexionar sobre el futur de la biblioteca:

què fem, quines noves experiències volem  implementar...

com ho fem, amb quins materials, amb quins agents...

fins on volem arribar ...

Hem creat un grup impulsor per Bibliorevolucionar la Biblioteca de l’escola, format per: la directora del Centre, la Núria Mora, mestres de l’escola, l’Eugeni Castaño, la Núria Santaulària, l’Àngels Tomàs, la Marta Mayoral, la Talia Díaz i la Sandra Martínez, mares de l’escola, la Cristina Ramírez, la Marina Casals, la Mireia Negre i un membre de l’Ajuntament, l’Eulàlia Formiguera.

Per a nosaltres la Bibliorevolució ha estat un repte engrescador a l’hora de repensar la nostra biblioteca. Una biblioteca amb una llarga trajectòria. En els seus inicis havia estat una biblioteca de barri, posteriorment es va traçar un projecte, que fins a dia d’avui, segueix vigent, la biblioteca-mediateca-mòbil.

La Bibliorevolució en conseqüència, esdevé una oportunitat per a donar resposta a les necessitats actuals. Necessitem innovar, per afavorir l’aprenentatge significatiu i augmentar la participació de tots els alumnes, cohesionar tots els agents i incloure, potenciant les habilitats psicosocials i d’interacció entre iguals i traient profit de l’heterogeneïtat de tota la comunitat.

En aquest repensar, la guia ens va donar les pautes de treball, ens va permetre fer una diagnosi de la biblioteca i trobar les possibles solucions al repte. Aquestes es van obtenir, en primer lloc, a partir d’un qüestionari google forms que es va fer arribar a tots els mestres i famílies. En segon lloc, es va fer un mural al vestíbul amb quatre preguntes per a què responguessin els alumnes. La intenció era detectar el coneixement que els usuaris tenen de la biblioteca, l’ús què en fan i les propostes de millora.

També vam proposar un concurs als alumnes de primària per crear un logo identificatiu. Els alumnes van participar amb molta il·lusió.

Finalment, fet el buidatge de les respostes i recollides les diferents propostes de tota la comunitat, ens vam decidir per:

  • Crear la Jugoteca per donar resposta a les necessitats detectades i millorar així “el gust per la lectura” a través del joc, la inclusió i la cohesió.
  • Fer més partícip tota la comunitat educativa i especialment, l’alumnat, per a què esdevingui un agent actiu del seu propi aprenentatge
  • Renovar i Mobilitzar el fons, tenint en compte les necessitats de la comunitat educativa.

Veiem el JOC com la clau del canvi i com element vertebrador del nostre projecte, promotor de propostes innovadores i generador de noves oportunitats. Maite Garaigordobil, psicòloga i investigadora del joc diu que “el joc és un instrument poderós de comunicació, de socialització i de desenvolupament moral, a més d’una eina d’expressió i de control emocional, que promou l’equilibri psíquic i la salut mental”.

El joc afavoreix el desenvolupament de les idees claus de l’escola actual en procés de canvi:  dóna a l’infant el protagonisme, afavoreix que els infants triïn què volen aprendre, potencia alumnes actius, creatius i reflexius, canvia el rol del mestre i adults, potencia el treball col·laboratiu i la cohesió entre els diferents agents, afavoreix tenir alumnes motivats i implicats, aprendre divertint-se…

Activitats lúdiques i d’aprenentatge de la nostra Jugateca:

  • L’escape room de la biblioteca. Ex: Sereu capaços de fugir a temps?
  • L’enigma del mes. Ex: Sabríeu dir el títol de llibres a on aparegui un llop?
  • Avui juguem a... Ex: Al bibliopati, tothom hi pot jugar al “Story cubes”.
  • Taller de creació. Ex: Creem tots plegats jocs literaris! 

Aquesta crida ens ha permès rebre una formació pràctica, conèixer altres biblioteques escolars i l’accés a materials innovadors. Ens ha ajudat a reflexionar, a conèixer l’opinió d’alumnes, mestres i famílies...Ha estat interessant fer les diagnosis i comprovar que hi havia respostes coincidents, que marcaven un camí cap a la innovació. S’han creat debats molt interessants al voltant de la lectura i dels usos de la biblioteca.

La guia ens ha ajudat a pautar les trobades i les activitats a fer, tot i que, ens ha faltat temps per fer una reflexió més acurada de les propostes aportades per tota la comunitat.

Per últim, la visita de la mentora ens ha ajudat a centrar-nos en la solució, doncs el grup impulsor vam començar a buscar solucions a partir d’un canvi d’espai. La mentora ens ha fet canviar la mirada. Ens ha aconsellat que primer penséssim en una activitat concreta,  i en funció d’aquesta, podríem pensar en com volíem distribuir els espais. Ens ha ajudat a concretar, a passar del més general al més concret.

 

Enviar un comentari