Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

Biblioreflexió
Per F. Jaume Bofill | dimarts, 5 juny, 2018 | 0 comentaris

Biblioreflexió per a una autèntica biblio(r)evolució

L'Escola Montcau-La Mola, de Matadepera, ens ha fet arribar la seva proposta bibliorevolucionària. No us la perdeu!

 

 

La nostra escola es diu Montcau-la Mola. És una escola concertada, amb 2-3 línies educatives, que es troba a Matadepera, una població d’uns 9000 habitants situada als peus de la muntanya de st.Llorenç del Munt. Dins el nostre projecte educatiu hem comptat sempre amb una biblioteca a la que hem donat un paper singular.

Quan vàrem haver de triar quins usos volíem donar a la nostra biblioteca escolar dins la iniciativa de la biblio(r)evolució ho vam tenir bastant clar des del principi. En els darrers anys hem impulsat diferents iniciatives que tenen com a columna vertebral la biblioteca, i ens hem esmerçat en millorar la convivència i la cohesió dins la nostra comunitat educativa. Així doncs, se’ns va fer obvia la idea de lligar aquests dos pilars del nostre projecte, i incorporporar la biblioteca com a agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa.

El punt de partida

Les persones que estan relacionades amb l’escola, les i els alumnes, les mares i pares, el personal docent i no docent, les veïnes i els veïns, les i els responsables del departament d’ensenyament, com qualsevol grup humà, formen una comunitat que es subdivideix, a la seva vegada, en d’altres comunitats més petites. Així, per exemple, la classe de 2n A forma una comunitat, els dos grups de 2n formen una comunitat més àmplia i les diferents classes de cicle inicial encara una major.

Entenent aquesta subdivisió de les comunitats educatives hem observat diferents indicadors de risc de la convivència en vàries d’elles. Alguns indicadors són estables: per exemple, els conflictes a l’hora del pati entre els grups d’iguals, o deguts a un mal ús de les xarxes socials, s’intensifiquen al cicle superior, i especialment a 6è, o, per exemple, els conflictes entre iguals deguts a maneres de ser, pensar o vestir són més freqüents a 3r i 4t de secundària. D’altres varien segons el caràcter o la situació de la comunitat educativa en qüestió: per exemple, els alumnes de 3r de primària tenen un company amb un grau elevat de sordesa, els alumnes de 3r de secundària tenen una companya amb una disminució visual important o als alumnes de 1r de primària els costa especialment resoldre els conflictes. En qualsevol dels casos descrits es deriven diferents situacions en termes de convivència. Situacions que suposen una gran oportunitat per a l’aprenentatge i la maduració dels grups i que, tant si són percebudes per les tutores com que pels membres de l’equip psicopedagògic o els i les especialistes, volem acompanyar.

Així, tenint com a objectius el fet d’incentivar la reflexió de les i els alumnes respecte a les temàtiques tractades, potenciar el treball en xarxa de diferents professionals i mostrar a les i els alumnes que la lectura i l’ús dels llibres poden acompanyar processos educatius, ideem una metodologia de treball. Aquesta te diferents passos. En primer lloc les tutores o els membres de l’equip psicopedagògic que han percebut una necessitat concreta dins una comunitat demanen l’ajuda de la responsable de la biblioteca per tal de trobar un llibre, adequat a l’edat, que abordi la temàtica plantejada. En segon lloc els membres implicats en el procés dissenyen un calendari d’actuació i un conjunt d’activitats, que es duen a terme des de la biblioteca i des de la tutoria, que acompanyin la lectura compartida del llibre triat i potenciïn processos grupals de reflexió entre les i els alumnes. Paral·lelament, al llarg de tot el procés, i també a mode de cloenda, ens acompanya el responsable de comunicació de l’escola, que planteja i idea maneres d’explicar allò fet i allò aprés al conjunt de la comunitat educativa

 

L’experiència “Gorres per a tothom”: crònica de la implementació a través d’un exemple pràctic

  1. Presentació de la bibliorevolució per part de l’equip impulsor al claustre de l’escola, on va tenir una acollida unànime, i a tota la comunitat educativa mitjançant la nostra web ( http://www.montcau.net/noticies.php?id=1479 ).
  2. Acotem el grup de treball i la situació que volem acompanyar: decidim que ens volem enfocar  en una situació viscuda per les i els alumnes de 5è de primària. Aquesta comunitat educativa de les nenes i nens de 5è havien començat el curs 2017-2018 amb una baixa inesperada: hi havia una companya que, en aquell moment de manera indefinida, continuava l’escolaritat des de casa, com a conseqüència d’una malaltia que no li permetia assistir a l’escola. Més enllà de l’absència d’un membre de la comunitat, la situació suscitava en les i els alumnes diferents preguntes, pors i dubtes, i molts d’ells no tenien un espai clar i definit per a poder ser plantejats i parlats. Conforme va anar avançant el curs es va anar fent real la possibilitat de que la companya tornés a l’escola abans de que aquest finalitzés. Si finalment així era, entre d’altres canvis personals que no podíem imaginar, era segur que físicament i degut als efectes de la medicació, tornaria bastant canviada. Es feia clar per a nosaltres que, principalment les classes de 5è de primària, necessitaven trobar aquest espai de reflexió sobre aquesta situació que els afectava. Les tutores de 5è van ser de les primeres en sumar-se al grup impulsor, junt amb els membres de l’equip psicopedagògic i la responsable de la biblioteca qui, per a aquest projecte, va recomanar el llibre “Gorres per a tothom”, de Marian Baqués, que explica el periple vital d’un grup d’amics (de la mateixa edat que els nostres alumnes) on un d’ells es posa malalt de leucèmia.
  3. Després de llegir el llibre plegats vàrem dissenyar un seguit d’activitats a mode “club de lectura”, en les que incloíem la lectura compartida pares-fills, on hi hagués la possibilitat per als i les alumnes d’explorar i reflexionar sobre idees relacionades amb el que els hi passa i senten aquest grup d’amics, que era el que els hi passava i sentien ells i elles mateixos/es, i on hi haguessin espais de llibertat en l’expressió i d’oportunitats per parlar sobre les experiències que varis alumnes havien tingut amb familiars malalts, així com sobre les pors i els dubtes que havien anat sorgint. Una d’aquestes activitats va ser la creació d’una coreografia amb el llibre com a element principal ( http://www.montcau.net/noticies.php?id=1480 ).
  4. Finalment, i a mode de cloenda, vàrem convidar una metgessa pediatre amb especialitat en oncologia infantil, que va explicar als nens i nenes els orígens i tractaments de la majoria de càncers infantils, i vàrem convidar també la mare de l’alumne que ha sofert la malaltia, i tots plegats vam viure una jornada de posada en comú d’idees i dubtes suscitats per la lectura o per les experiències personals relacionades amb l’enfermetat (http://www.montcau.net/noticies.php?id=1481).

 

Enviar un comentari