Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

Enllibre't!
Per #bibliorevolució | dimecres, 6 juny, 2018 | 0 comentaris

Convertir la nostra biblioteca en un Centre de Recursos per a l’Aprenentatge adaptat a l’era digital

L'Institut Pla de l'Estany de Banyoles ens fa arribar la seva solució bibliorevolucionària. No us la perdeu!

 

 

 

L’Institut Pla de l’Estany es proposa com a objectiu l’assoliment de la qualitat en el seu funcionament a partir de dos estàndards, la metodologia SCAP i l’ISO9001:2015. Va ser en el marc del programa destinat a obtenir la ISO, el PQiMC, que va sorgir la reflexió sobre les funcions de la biblioteca. Qualsevol iniciativa que es prengués havia de superar les febleses de la nostra comunitat educativa i especialment no poder finançar una ampliació horària de l'ús de la biblioteca convencional (una qüestió que de fet està coberta per l'existència de bones biblioteques públiques), i, per l’altra, havia d’aprofitar les nostres fortaleses. Entre aquestes, l’existència d’un  CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) semblava una oportunitat difícil de deixar escapar.

A partir d’aquesta reflexió presentem una proposta integradora, perquè aconsegueix la participació de tots els estudis de l’institut (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) i perquè entén la Biblioteca com a eix d’un conjunt d’activitats que potencien l’aprenentatge competencial i significatiu, amb  especial atenció a les competències informacionals i digitals.

El nostre repte principal és “Convertir la biblioteca de l’institut en un Centre de Recursos per a l’Aprenentatge, adaptat a l’era digital, que doni resposta a les necessitats de formació del conjunt de la nostra comunitat educativa”.

Aquest repte, al seu torn, es pot concretar en tres altres que donen resposta a necessitats presents del nostre centre.

 1. Davant de la voluntat de potenciar l’ensenyament competencial i, especialment, la competència informacional, la Biblioteca mantindrà un fons actualitzat i accessible per a tota la comunitat educativa.
 2. Davant de la voluntat de sistematitzar el tractament de les noves tecnologies i de les competències digitals al centre, la Biblioteca servirà d’estímul per a la recerca amb informació de qualitat per a contribuir a la construcció d’una cultura digital, a partir de la construcció d’un banc de recursos i de múltiples activitats que impulsaran un aprenentatge competencial.
 3. Davant la voluntat de formar el conjunt de la comunitat educativa, la Biblioteca contribuirà a la difusió d’informació d’interès per a tota la comunitat educativa

 

Aquests reptes es concretaran en les següents actuacions:

Una nova biblioteca. Crear una nova biblioteca que revalori l’actual, sigui més accessible i coneguda per part de tots els usuaris, integri els nous recursos digitals, i es converteixi en un centre de recursos per a l’aprenentatge.

 1. Modernitzar el fons de la biblioteca actual, esporgar el contingut obsolet i  adquirir nous fons, a partir dels criteris de gestió eficient del fons del Departament d’Ensenyament (2010) i el document d’Aurora Vall, Esporgar: què, com i quan.
 2. Gestionar el fons físic i posar-lo en coneixement de tots els usuaris a partir d’un nou catàleg accessible en línia, desenvolupat per l’alumnat del CFGS DAM, que permeti catalogar, fer consultes en línia via internet, fer el préstec, que permeti visualitzar ressenyes virtuals, i que millori la presentació i rapidesa de l’actual e-pèrgam.
 3. Modernitzar l’entorn de la biblioteca amb nous ordinadors de sala
 4. Crear una biblioteca digital accessible per internet a partir del model del Suport a la recerca i difusió de la producció científica de la Universitat de Girona, amb recursos útils per a l’ensenyament-aprenentatge i per al conjunt de la comunitat educativa
 5. Potenciar l’espai ja existent dels cubs de lectura com a projecció de la biblioteca a l’hora d’esbarjo i especialitzar-lo en revistes i jocs educatius

 

El procés és el projecte. Les interfícies digitals de la nova biblioteca es creen en el propi centre en el marc del crèdit de síntesi del CFGS DAM, aplicant la metodologia d’aprenentatge per projectes i entenent l’institut com un client.

 

Consultar / Crear / Aprendre. Impulsar un conjunt d’activitats, coherent i sostenible, amb la nova biblioteca com a centre, que potenciï l’aprenentatge com a recerca / descoberta / investigació, i que potencïi la vessant comunicativa de l’aprenentatge.

 1. Projecte transversal d’estratègies lectores i de recerca a 1r i 2n d’ESO, prenent com a referències el projecte Impuls a la lectura (ILEC).
 2. Optativa Competència lectora a 1r d’ESO
 3. Impulsar un Club de lectura virtual per a valorar els processos de lectura i discussió que es produeixen a l’Institut
 4. Impulsar matèries, crèdits de síntesi i projectes que es basin en tot o en part en el Model 3.3.3 d’organització de la competència informacional i que es difonguin mitjançant exposicions físiques i/o virtuals elaborades per l’alumnat.
 5. Elaborar un catàleg de premis, concursos literaris i científics, i projectes externs per estimular-hi la participació.
 6. Publicar periòdicament les noves adquisicions de la biblioteca; impulsar un Club de lectura per a families; aprofitar l’experiència del personal no docent del centre, una de les secretàries, la Carme Marfà, primera bibliotecària d’institut de la comarca.

 

Vine a la biblioteca! Potenciar la marca biblioteca a partir d’aliances amb l’entorn:

 1. Amb el Servei educatiu del Pla de l’Estany: col·laborar amb el projecte Dinamització de Biblioteques Escolars al Pla de l'Estany; participació en el projecte “M’agrada llegir” a 4t d’ESO amb Banyoles TV
 2. Amb les biblioteques públiques de la zona: link als seus catàlegs digitals des de la biblioteca de l’Institut; impulsar el seu ús i difondre’n les activitats; visita a la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres a 1r d’ESO; dinamització de lectura amb la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany a diferents cursos d’ESO; marató de viquipèdia amb la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres a 4t d’ESO.
 3. Amb la biblioteca de la Universitat de Girona: link als seu catàleg digital i als d’altres universitats des de la biblioteca de l’Institut; visita formativa a 1r de Batxillerat; facilitar l’obtenció del carnet UdG als estudiants de Batxillerat.
 4. Amb els centres de primària: coordinació primària / secundària en l’ús de la biblioteca; voluntariat Sofà de lectura a 1r d’ESO en català i castellà (escoles Pla de l’Ametller, L’Enton i Camins) i a 3r d’ESO en anglès (escola Pla de l’Ametller).
 5. Amb el Departament d’Ensenyament: col·laborar en la formació de les famílies a través de la biblioteca digital, i en la difusió d’informació rellevant sobre adolescència, internet segura, mètodes d’estudi, etc.

El projecte final s’inclourà en el PEC per a la seva aprovació definitiva per part del Claustre, el Consell Escolar i la direcció. Compta amb una temporització aproximada d’un curs i mig o dos, i un pressupost, i cada acció, amb un responsable.

La crida ens ha permès treballar en equip i hem integrat punts de vista molt diversos, tant d’agents externs com del propi equip impulsor. Hem après el valor de treballar conjuntament per a un projecte comú i ens ha permès iniciar el contacte amb altres centres propers implicats en la biblio(r)evolució amb qui esperem compartir l'experiència. La principal dificultat ha sigut crear, amb uns recursos limitats, un projecte que resultés atractiu per al nostre alumnat i útil per als objectius que ens proposàvem.

I acabem amb un consell per a altres centres: sigueu agosarats en els objectius i alhora realistes en l’anàlisi de la vostra situació actual i de les vostres possibilitats i recursos. El projecte ha de ser innovador al mateix temps que sostenible.

 

Enviar un comentari