Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

Escenari de vides
Per #bibliorevolució | dimarts, 5 juny, 2018 | 0 comentaris

Escola Pere IV, escenari de vida

L'Escola Pere IV de Barcelona ens fa arribar la seva solució bibliorevolucionària. No us la perdeu!

 

El nostre repte

El projecte “Pere IV, un escenari de vides” es fonamenta en  convertir la biblioteca en una àgora, en un espai de trobada per les tertúlies dialògiques tant d’alumnat, com de docents i famílies  per construir coneixement, un discurs pedagògic comú innovador de centre amb la finalitat de desenvolupar totes les arts, i més en concret, les arts escèniques i digitals. El propòsit  final és aconseguir un horitzó en què la base comuna de totes les activitats de centre siguin  el llenguatge corporal, el llenguatge no verbal i verbal per expressar allò que pensem, sentim i somiem de P3 a 6è com a base i inici de les biografies del nostre alumnat i llurs expectatives de futur.

L’equip impulsor està format per les coordinadores, la cap d’estudis, el mentor del programa del Consorci “Eines per al Canvi”, els representants dels delegats dels alumnes de Primària i la comissió de Biblioteca i escola de Pares de l’AMPA.

 

La nostra bibliorevolució

L’anàlisi ha partit de la guia pràctica facilitada per la fundació, “Com cocrear nous usos de la Biblioteca escolar?” que ens ha facilitat conèixer les fortaleses i debilitats de la  nostra biblioteca.  Aquesta bibliorevolució ha anat acompanyada del nou Projecte de Direcció, en el qual la biblioteca pren un gran protagonisme, a partir del desplegament de les arts escèniques, tot potenciant l’expressió oral i escrita, l’expressió corporal i plàstica, afavorint l’educació emocional, integrant l’ús de la biblioteca en la vida quotidiana del centre i promovent el desenvolupament integral dels alumnes.

La biblioteca com a espai de lectura i reflexió sobre les arts escèniques i la transferència que podem fer a la nostra vida quotidiana a nivell personal, de centre i de barri.

 

Els aprenentatges i les reflexions que volem compartir

Què hem après i què ens ha permès la crida: El nostre objectiu és potenciar el gust per la lectura i les arts escèniques, impulsar l’ús de la recerca d’informació no només en format paper sinó també el digital, amb la finalitat de formar persones competencials que siguin capaces de construir el seu futur tot ajudant als seus companys. Aquest treball de reflexió ens ha permès definir els nostres tres reptes més importants.

  1. Potenciar  el plaer pel gust de la lectura i per les arts escèniques (teatre, dansa, etcètera) a partir de les tertúlies dialògiques entre alumnat, equip docent i famílies.
  2. Impulsar l’ús de la recerca d’informació a partir de la bibliografia d’aula i de centre, de les biblioteques de l’entorn i de barri per investigar sobre els temes que volem conèixer amb el suport de les tablets tot creant un laboratori digital dins d’aquets espai
  3. Enraonar i aprofundir sobre els valors i criteris morals que prioritzem com a persones en què la inclusió, l’equitat i l’ajuda al proïsme siguin pautes comunes en el nostre tarannà acadèmic i personal

 

Quines dificultats i frustracions hem hagut de superar: Dos aspectes claus han dificultat el procés de gestació d’aquest projecte. per una banda, cal destacar la manca del temps, donat que la vida diària de l’escola comporta moltes línies d’actuació i malgrat marcar una data fixa per a les reunions del grup impulsor sempre sorgeixen imprevistos d’última hora que no et permeten avançar, malgrat prioritzis alguns aspectes. Això ha comportat que no s’ha pogut fer un seguiment acurat de les activitats proposades a la guia.

Per altra banda, una frustració important ha estat la manca de motivació,   d’il·lusió, per part d’alguns mestres, per transmetre als nostres alumnes la importància i el gust per la lectura.

 

Amb què us heu sentit més còmodes i què canviaríeu: Ha resultat pràctic disposar d’una guia de treball que anés orientant el nostre camí. Durant el curs es fa difícil poder fer un seguiment acurat d’un projecte d’aquest nivell perquè tal i com hem comentat a l’anterior punt, sorgeixen molts imprevistos al dia a dia que no faciliten el temps necessari a destinar per elaborar aquest projecte.

 

Quins consells voldríeu compartir amb d’altres centres educatius que desitgin iniciar la bibliorevolució: És important que les persones que vulguin formar part del grup impulsor tinguin la necessitat de reflexionar sobre la pràctica diària i proposar-se reptes de millora. És la clau per a poder tirar endavant nous projectes, tot fent un treball en equip compartint les experiències i neguits personals de creixement que ajudaran a tirar endavant qualsevol projecte.

 

Enviar un comentari