Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

Escola Anoia: RE-UNIONS, dinamitzem-nos
Per #ReunióFamílies | dimarts, 28 novembre, 2017 | 0 comentaris

L'Escola Anoia ens fa arribar un article molt interessant sobre com han viscut el procés de redisseny de les reunions de famílies. No us el perdeu!

 

RE-UNIONS, dinamitzem-nos

Problemes/necessitats inicials:
L’Escola Anoia és un centre concertat d’educació secundària d’Igualada. Acull principalment alumnes provinents de tres escoles de primària també concertades que, en implementar-se l’ESO, van acordar crear un centre de secundària conjuntament per tal d’oferir continuïtat a l’alumnat dels tres centres. La nostra escola va obrir les seves portes el setembre de 1996. El funcionament pedagògic del centre està coordinat per l’equip directiu, però el claustre de professors hi té un paper bàsic a l’hora de decidir metodologies, activitats…
Amb anterioritat al curs “Redissenyem la reunió amb famílies” al claustre s’havia plantejat ja la necessitat de revisar el funcionament de les reunions amb famílies, ja que el professorat mateix hi notava un caire massa informatiu, molt estàtic, repetitiu, allunyat de les famílies i s’havien fet de la mateixa manera durant molts anys.

Repte:
A partir del curs que vam fer al juliol, el repte va ser aplicar la metodologia presentada per tal d’aconseguir unes reunions més actives, amb una estructura organitzativa més dinàmica, que donés una millor resposta a les expectatives de les famílies.
Per a aconseguir aquests objectius, el primer que vam fer va ser entrevistar tot el claustre, ja que el total de professorat és de 18 persones, i totes elles en un moment o altre han estat tutors i han participat de les reunions amb les famílies.
Un cop entrevistat el claustre, ens vam posar en contacte amb una desena de famílies, algunes membres de l’AMPA i altres que no, per esbrinar les necessitats des del punt de vista dels receptors de la informació. Vam intentar que fossin tipologies diferents de famílies. Les qüestions plantejades van ser les mateixes: què no els agradava de les reunions tal i com es feien, quina sensació tenien en sortir de les mateixes i com les definirien.
Un cop fetes les entrevistes, vàrem fer-ne el buidat, en el qual vam poder constatar que hi havia coincidències entre professorat i famílies a l’hora de valorar les reunions com a massa unidireccionals, poc participatives, repetitives. Tot i així, i sobretot per part de les famílies, les valoraven positivament. A partir d’aquestes valoracions es va elaborar un primer prototip.

Aquest primer prototip va ser presentat a claustre, on es van recollir les opinions i aportacions de tot el professorat. Arrel d’aquesta primera sessió es va retocar el prototip i se’n va elaborar un segon, que va ser presentat a claustre en una posterior reunió.
Val a dir que tot aquest procés es va dur a terme en un període que va començar el dia 1 de setembre amb les entrevistes amb el professorat i el dijous 21 del mateix, ja que la primera reunió amb famílies estava convocada el dimarts 26 de setembre.

Prototip:
El prototip de reunió resultant consta de quatre parts:
Una primera part que se celebra a la sala d’actes amb totes les famílies, conduïda per direcció, en la qual s’esmenten les novetats del curs (noves metodologies, canvis en la normativa, nous projectes pedagògics, infraestructura de l’escola...)
Una segona part, també a la sala d’actes, en la qual l’equip psicopedagògic presenta unes “recomanacions” de com les famílies poden acompanyar millor els seus fills/es al llarg del curs (revisió d’agenda, interès pel treball escolar, acompanyament en l’elaboració de treballs, seguiment de les tasques a casa...)
Una tercera part en la que canviem d’espais i les famílies es reuneixen amb el tutor individual dels seus fills i filles en una aula (els tutors individuals fan el seguiment acadèmic i personal d’un màxim de 17 alumnes), amb la qual cosa a cada aula hi ha un tutor amb un nombre reduït de famílies. En aquesta part, la disposició és en rotllana, volent afavorir una dinàmica més participativa. En el curs de 1r d’ESO, es van repartir etiquetes adhesives i els assistents se les van enganxar, amb el seu nom i el del seu fill o filla. El contingut en aquesta part de la reunió és bàsicament explicar el funcionament del dia a dia: lectures, sistema d’avaluació, sortides, agenda... Les famílies podien fer preguntes o comentar dubtes. En sortir, se’ls repartia un full informatiu amb els aspectes més destacables per recordar.
Per acabar, i tot junts un altre cop, trobem fora les aules unes taules amb begudes i fruits secs amb la idea de fer un tancament més informal i relaxat, en el qual les famílies poden interactuar entre elles i amb el professorat.
Creiem que ens ha estat molt útil i, segons les respostes dels pares a l’enquesta, també vam aconseguir l’efecte desitjat.

Valoració:

En acabar la tercera part de la reunió, es va passar un petit qüestionari a les famílies per valorar com l’havien trobat. Els aspectes positius que van valorar van ser: la distribució de les parts, la duració, el contingut de la part de psicopedagogia i la millora en proximitat.
Pel que fa als aspectes negatius, alguna família no va trobar l’horari prou adequat i alguna família va trobar que en les reunions de 3r i 4t es repetien temes de funcionament d’escola que ja coneixien.
Davant la resposta dels pares i mares, considerem que el curs vinent hauríem de mantenir l’estructura nova que hem introduït aquest curs. Els mateixos tutors també han viscut aquesta novetat com a experiència positiva.
De cara a altres anys, renovaríem els continguts d’aspectes psicopedagògics, de manera que a cada curs es doni informació diferent.
Hem notat que, a diferència d’altres anys, els pares i mares s’han relacionat més entre ells, especialment a 1r d’ESO.

Si voleu llegir l'article sencer, podeu trobar aquesta i altres històries a l'apartat de recursos.

I a continuació podeu veure el pòster que de la seva proposta:

Enviar un comentari