Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

Escola Les Roques Blaves - Capgirem les reunions de classe
Per #ReunióFamílies | dilluns, 27 novembre, 2017 | 0 comentaris
L'Escola Les Roques Blaves ens fa arribar un article molt interessant sobre com han viscut el procés de redisseny de les reunions de famílies. No us el perdeu!
 
Des de fa diversos cursos, l’escola Les Roques Blaves està immersa en un procés de canvi i reflexió que ens ha portat a canviar la mirada entorn l'avaluació, els aprenentatges, l'organització horària i la participació de les famílies.
 
Seguint aquesta mateixa línia, com a claustre, enguany, vam considerar oportú revisar i modificar les reunions amb les famílies; és per això que la principal motivació que ens va portat a presentar-nos a la crida "Redissenyem la reunió amb les famílies" va ser la de poder generar nous espais compartits entre mestres i famílies, en els quals les famílies poguessin participar de manera activa i, d'aquesta manera, aconseguir una implicació real.
 
Fa 8 anys, ja vam realitzar una reflexió conjunta en claustre que ens va portar a modificar les reunions de classe; amb la idea de fer-les més participatives les vam dividir en dues parts: una primera part expositiva on els mestres explicaven els objectius i projectes del nivell i una altra on es preparava una dinàmica amb l'objectiu de mostrar els diferents projectes de centre. Malgrat aquests canvis, ens vam adonar que aquesta organització no era suficient, ja que consideràvem que l'escola es continuava postulant com a agent transmissor i que la interacció amb i entre les famílies era mínima. És per aquest motiu que es va tornar a generar un debat en el si del claustre en el qual es va arribar a la conclusió que era necessari que les reunions fossin més dinàmiques; a més a més, des de fa dos cursos, l'assistència de les famílies a les reunions de classe havia disminuït i pensàvem que un dels motius era el format i la manera com intentàvem transmetre les informacions. En aquesta línia, des del Consell de famílies delegades, les pròpies famílies havien manifestat que les reunions eren molt repetitives any rere any.
 
Per altra banda, també vam considerar que els canvis generats en les reunions obririen noves vies de participació amb la finalitat d'augmentar la implicació i la presència de les famílies en el nostre centre.
 
Un cop vam ser seleccionats com a centre per a participar a la crida #ReunioFamílies, el primer pas va ser activar l’equip impulsor. La nostra escola ja disposava d'un equip impulsor que lidera i dinamitza diferents processos de canvi; el qual té una comunicació bidireccional constant amb l'equip pedagògic (format per l'equip directiu i les coordinadores d'infantil i primària).
 
La nostra proposta, doncs, va ser la de crear una comissió impulsora mixta formada per famílies de la junta de l’AMPA i mestres d'aquest equip impulsor.
 
El repte que ens vam plantejar va ser transformar el model de reunions que havíem anat desenvolupant fins el moment; per aquest motiu vam triar el lema “Capgirem les reunions de classe”, el qual sintetitzava el nostre objectiu: canviar el concepte i la posada en escena de les reunions d’inici de curs.
 
El següent pas va ser realitzar una diagnosi per a conèixer amb detall el punt de partida i tenir clars els pilars sobre els quals s’havia de sostenir la nostra proposta. Així doncs, vam dissenyar diverses activitats per a què famílies i mestres poguessin expressar la seva opinió sobre el model de reunions que fèiem a l’escola i noves propostes per a poder incorporar-les en el prototip. Així doncs, per a recollir l’opinió de les famílies vam construir una xarxa de desitjos al pati de l’escola on els pares i mares van anar deixant missatges en relació a les següents qüestions: què t’agrada de les reunions de classe que fem a l’escola? Què no t’agrada? Què canviaries? Quines propostes t’agradaria que tinguéssim en compte?
 

Si voleu llegir l'artcile sencer, podeu trobar aquesta i altres històries a l'apartat de recursos.

I a continuació podeu veure el pòster que de la seva proposta:

Enviar un comentari