Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

INS Joan Manuel Zafra - Cercant vincles: participem i compartim
Per #ReunióFamílies | dilluns, 27 novembre, 2017 | 0 comentaris

L'Institut Juan Manuel Zafra ens fa arribar un article molt interessant sobre com han viscut el procés de redisseny de les reunions de famílies. No us el perdeu!

 

Cercant vincles: participem i compartim

A l’institut Juan Manuel Zafra de Barcelona hem iniciat un procés de transformació aquests darrers cursos, fins ara centrat fonamentalment en les activitats d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat i en el nou  rol que el professorat ha d’assumir. 

En aquest procés de canvi  participem en  diversos programes amb suport extern com  Eines pel Canvi,  Xarxes pel Canvi, Cinema en curs, Creadors en residència. Programa Enginy. Aquesta nova manera de fer, per exemple les presentacions dels  projectes elaborats,  ha acostat les famílies a l’institut  i ens ha permès adonar-nos que calia donar-los un paper més actiu del què tenien fins ara. L’entusiasme i la implicació de l’alumnat en les tasques proposades quan comporten l’exposició pública davant de les famílies augmenta sensiblement i d’aquí que vulguem traslladar aquesta motivació a les reunions d’inici de curs.

Tanmateix, ens quedava pendent modificar el format de les reunions amb les famílies que, en general, resultaven molt rígides.  El curs 2016/17  ja  es va començar a modificar el plantejament de les reunions d’inici de curs per  trencar la distància entre l’equip educatiu i les famílies i crear un clima de col·laboració i confiança mútua a partir del coneixement  i reconeixement de les prioritats de les persones implicades en l’educació dels nois i noies de l’institut.
La proximitat que genera la relació entre iguals crea unes sinèrgies que faciliten l’entesa i la confiança. La valoració positiva d’aquestes experiències ens ha portat a plantejar-nos continuar treballant en aquesta línia.

El  projecte REDISSENYEM LES REUNIONS AMB LES FAMÍLIES s’ajusta a la nostra voluntat de repensar com millorar la comunicació família-institut i ens permet de compartir experiències i dubtes amb altres centres. Per aquest motiu, ens hem proposat tres objectius bàsics dels canvis que volem introduir: 

  • Incrementar la col·laboració de les famílies en el funcionament de l’institut per tal de generar sentiment de pertinença.
  • Potenciar la confiança entre l’institut i les famílies per crear un clima de diàleg i entesa que afavoreixi l’aprenentatge i l’educació de l’alumnat.
  • Dinamitzar la participació de les famílies per tal de consensuar estratègies educatives que recullin les diferents mirades tant del professorat com de la diversitat familiar que formen part de la comunitat educativa.

Entenem que tots plegats - alumnat, professorat i famílies -  compartim uns interessos i unes finalitats comunes, que convé que puguem treballar conjuntament. El lema triat pel nostre projecte: “Cercant vincles: participem i compartim”. Pensem que cal incloure la participació de l’alumnat en aquestes reunions, ja sigui intervenint en la mateixa reunió, o bé en la preparació prèvia.

Per engegar aquest procés de canvi, vam  definir com a equip impulsor a cadascun dels equips de coordinació de tutories. Aquests equips estan formats per un/a coordinadora  i els tutors/res de cada nivell educatiu.  Tots els equips tenien els mateixos objectius però enteníem que les necessitats i les inquietuds són diferents a cada curs i, per tant cada equip podia proposar un prototipus de reunió i una dinàmica diferent.

Vam fer una sessió de treball conjunta i i vam definir els objectius generals i els específics per a cada nivell. Vam considerar que un aspecte a millorar en totes les propostes era la convocatòria a les famílies. Com garantir que la informació arribi a les famílies? Com engrescar-los a venir a l’institut? En aquesta fase és molt important comptar amb el suport dels alumnes. A cada nivell, es van planificar diverses estratègies en les quals intervenia l’alumnat:

  • 1r d’ESO: elaboració de la invitació-convocatòria per a les famílies i enregistrament d’un vídeo on cada alumne/a exposa allò que li ha agradat per a projectar-lo el dia de la reunió.
  • 2n d’ESO: elaboració de la invitació-convocatòria per a les famílies.
  • 3r, 4t i 1r BAT: es demana a l’alumnat quins són els seus objectius per aquest curs, què els preocupa i de quina manera creuen que els podem ajudar. A 4t d’ESO, s’obre la possibilitat als alumnes d’assistir a la reunió i participar activament en elles.
  • 2n de BAT: un grup d’ex-alumnes exposen  a les famílies la seva experiència com a estudiants:  el neguit pel treball de recerca, la pressió de la selectivitat a final de curs, etc.

Les convocatòries també es van fer via correu electrònic i es van publicar al web de l’Institut.

Un cop convocades les famílies, volíem dedicar bona part de les reunions a crear vincle i millorar la comunicació amb elles. Vàrem elaborar uns díptics informatius que es van lliurar a l’inici de la reunió per evitar esmerçar temps en qüestions organitzatives . Així, vam poder centrar-nos en reforçar la necessitat de treballar conjuntament tota la comunitat educativa per contribuir al desenvolupament personal dels seus fills i filles.

 

 

Si voleu llegir l'artcile sencer, podeu trobar aquesta i altres històries a l'apartat de recursos.

I a continuació podeu veure el pòster que de la seva proposta:

 

 

Enviar un comentari