Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

Participació i comunicació a l’Escola Salarich
Per #ReunióFamílies | dilluns, 24 juliol, 2017 | 0 comentaris

*Podeu descarregar la versió en pdf del document sencer, clicant aquí.

L’Escola Salarich és una escola de doble línia situada al sud de la ciutat de Vic amb una diversitat cultural del 50%. Davant d’això, fa anys que l’escola realitza actuacions per millorar la participació, la implicació i la comunicació de totes les famílies de l’escola. Per tant, ha estat un objectiu de l’escola dins el Projecte Educatiu de Centre la millora de l’equitat i la cohesió social.

Els objectius específics a aconseguir són: 
 
 1. Potenciar el treball educatiu en xarxa. No entendre l’escola com una institució aïllada ja que les diferents maneres de fer i entendre l’educació aportades per diferents agents és enriquidor i ajuda a establir una dinàmica de treball compartida.
 2. Millorar la cohesió social entre tots els membres de la Comunitat Educativa trobant espais de participació que permetin compartir experiències, coneixement i generar pràctiques comunes. 
 3. Millorar la participació de TOTES les famílies. L’escola creu que avançar en la inclusió comporta augmentar la qualitat educativa de la nostra escola. 

 

En aquesta línia, veiem imprescindible la col·laboració i implicació de tota la Comunitat Educativa, així com la utilització d’estratègies i recursos diversos de suport. 

És per això que es va crear a l’escola la figura de “mares d’enllaç”. Aquest càrrec va néixer de la necessitat de comunicació de mares nouvingudes que porten els fills a l’escola i els costa saber com funciona el centre, de què s’han de preocupar, quines informacions prevalen sobre les altres... en definitiva com han d’ajudar a l’escola en el procés educatiu del centre. 
 
Les seves funcions són: 
 
a) Animar la participació en activitats escolars obertes a famílies. 
b) Informar de les propostes i peticions de col·laboració de part dels mestres en activitats escolars. 
c) Col·laborar amb qüestions concretes proposades pel centre. 
d) Promocionar activitats conjuntes entre les famílies. 
e) Col·laborar i potenciar la participació de les activitats de l’AMPA. 
 
Actualment hi ha dues representants de cada curs i un “motor” de 5 mares que es troben cada dimecres a l’escola, juntament amb la coordinadora LIC (Llengua i Cohesió Social)  i en moments puntuals amb la Cap d’Estudis i representants de l’AMPA, per planificar, programar i organitzar les diferents actuacions. Un cop fet això, són les encarregades de convocar la resta de mares d’enllaç per la posada en pràctica mitjançant un grup de whatsapp que tenen compartit. 
Les actuacions per millorar la comunicació i participació de les famílies que es porten a terme a l’escola són: 

 

1. Participació en activitats d’aula i de suport a la tasca escolar

 • Reunions de pares d’inici de curs. Totes les reunions de curs són amb suport digital per tal de millorar la comprensió a les famílies que tenen dificultats amb la llengua, i en ocasions, són els propis alumnes qui, mitjançant un vídeo, expliquen la programació anual del curs. 
 • Infant protagonista a P3. La família de cada alumne ve a l’escola a passar la tarda dins l’aula i a participar d’una activitat. 
 • Fem un te, fem un cafè. El més d’octubre es fa una trobada amb totes les famílies de P3 per parlar de l’adaptació i explicar anècdotes de l’aula i visualitzar fotos i/o vídeos de l’aula. Després poden acabar de passar la tarda a l’aula amb els seus fills. 
 • Tallers de plàstica. Es proposa a les famílies, sempre que el mestre ho requereix,  la seva participació en l’aula. 

 

2. Organització de les festes populars i esdeveniments lúdics oberts a les famílies
 • Castanyada intercultural. 
 • Mercat de la joguina de 2a mà. 
 • Carnestoltes del barri. 
 • Diada de Sant Jordi. 
 • L’hora del conte. 
 • Festa de benvinguda a les famílies de P3. 
 • Jornada “Bob el Manetes"

 

3. Realització de classes de català
Des de fa anys l’escola realitza classe de català, dins el mateix centre en horari lectiu, a càrrec del Centre de Normalització Lingüística. Aquest curs, es va veure que dins el temari no es treballava en cap moment el vocabulari específic d’escola i és per això que es va programar una sessió mensual en la que la Cap d’estudis impartiria aquestes classes.  
Les mares de català també han participat en el projecte de Ràdio Escolar  amb els alumnes de 6è per treballar l’expressió oral.
 
 
4. Formació a les famílies en l’àrea de matemàtiques
L’escola ha anat canviant la metodologia d’ensenyament de les matemàtiques per fer-les més competencials. D’aquí es va veure la necessitat de formar a les famílies en aquesta àrea. El curs passat ja es van realitzar classes de català família-alumne-mestre en horari lectiu i una sessió a càrrec de la Universitat de Vic. 
Aquest curs s’ha realitzat una sessió a càrrec de mestres de l’escola adreçada a les famílies i s’ha creat a la web un apartat anomenat “MatematicaMent” en el que es vol iniciar una formació on-line a les famílies, ja que poden trobar-hi explicades amb un vídeo (elaborat per una mestra) les estratègies per resoldre les operacions bàsiques.
 
 
QUINS AVANTATGES COMPORTA? 
 
 • Crear un nou canal de comunicació entre mares i mestres que incrementa la confiança i seguretat de les famílies a l’escola. 
 • Millora la relació entre els membres de la Comunitat Educativa, trencant distàncies i fomentant un sentiment de pertinença al centre. 
 • Adquisició de nous valors de convivència ressaltant la tolerància, el respecte i l’acceptació a la diferencia. 
 • Increment del diàleg per resoldre situacions educatives del dia a dia. 
 • Formar a les famílies. 
 
En definitiva, “TOTS FEM ESCOLA!” 
 

Enviar un comentari