Blog

Hola! En aquest espai trobaràs totes les novetats, les reflexions i les propostes que et fem des de la plataforma d'Educació Demà

Esperem que t'agradi i que hi trobis el que busques. Deixa'ns el teu comentari!

VIU @BiblioInsTgn!
Per #bibliorevolució | dimarts, 5 juny, 2018 | 0 comentaris

El despertar de la biblioteca

L'Institut Tarragona de Tarragona ens fa arribar la seva solució bibliorevolucionària. No us la perdeu!

 

 

La nostra bibliorevolució va començar al juny de 2017, quan el claustre de professors va manifestar la seva voluntat de visibilitzar la lectura i els llibres al nostre centre. Va ser un reconeixement públic de la importància de la comprensió lectora i del gust per la lectura en el camí d’aprenentatge acadèmic, de socialització i de creixement integral del nostre alumnat.

La nostra biblioteca va ser renovada físicament l’estiu del 2016. L’equip directiu havia optat per dignificar un espai que passava desapercebut per tothom tot i estar al mig del centre. Era el preludi de la seva renaixença. Durant el curs 16-17 ja hi havia dues professores amb horari lectiu dedicat a la BE. Aleshores ens vam adonar que necessitàvem formació en gestió de la BE i del catàleg ePèrgam si volíem dinamitzar la biblioteca d’una manera endreçada i sistemàtica.

Aquesta formació l’hem realitzat durant el curs 2017-2018 nou professores del centre a través d’un curs de PFZ del Departament d’Ensenyament. Ha estat molt enriquidor poder anar-se formant amb la complicitat i el treball col·laboratiu entre aquestes docents. Gràcies a aquest curs vam conèixer la crida a la participació a la #Biblio(r)evolució de la Fundació Jaume Bofill i ens hi vam engrescar de seguida.

En el nostre camí biblio(r)evolucionari, el primer que vam fer va ser mirar d’on partíem i somiar on volíem anar. Un cop feta l’avaluació dels recursos i de les activitats de la biblioteca, ens vam adonar que el que necessitava el nostre institut era que la seva biblioteca despertés i comencés a bombejar de nou per convertir-se en el cor de la vida acadèmica i cultural del centre. Per això, els nostres reptes són:

 • Millorar la col·lecció i els seus usos
 • Redissenyar una activitat de cada departament didàctic que parteixi de l’ús de la biblioteca i la seva col·lecció
 • Convertir la biblioteca en un espai d’experiències que fomentin la creativitat i l’autoaprenentatge de l’alumnat.

 

L’equip impulsor ha estat format per set professores de l’Institut Tarragona i l’Imma Pujol, la nostra mentora, bibliotecària de la Biblioteca pública de Tarragona.

A més a més hem comptat amb altres suports, complicitats i col·laboracions directes de diversos membres del claustre, de tot l’equip directiu, de l’alumnat de 1r a 4t d’ESO, del PAS, del Departament d’Ensenyament (a través de la formació en ePèrgam), de la Biblioteca Pública de Tarragona, de l’Oficina Jove del Tarragonès, de la Fundació Jaume Bofill i d’altres centres que participen en la crida a través del twitter. Molt emocionant i divertit!

N’estem tan contents de totes les aportacions i les reflexions que ens ha suposat seguir la crida, que les volem compartir. En primer lloc, cal la complicitat de tota la comunitat educativa: és imprescindible que el claustre hi estigui d’acord i que l’equip directiu hi doni suport incondicional. Aleshores, cal fer una avaluació per saber d’on partim i pensar on volem arribar. Per això nosaltres proposem seguir un guió de treball i una planificació cronològica com el que ens proposa la guia de la Bibliorevolució. Com que tampoc no és operatiu que tothom s’hi dediqui de manera directa i intensa, cal constituir un grup impulsor. Aquest equip impulsor caldrà que organitzi un treball col·laboratiu amb els diversos agents relacionats amb el centre: professorat, alumnat, famílies (en el nostre cas, pendent per al curs 2018-2019), PAS, CRP, biblioteca pública, oficina jove, regidoria de cultura de l’ajuntament, entitats culturals municipals diverses… D’aquesta manera, consultat tothom, es veurà clar quin repte proposar i quines accions s’han de seguir per aconseguir-lo. Un cop consensuat el repte, és bo preguntar a tots els agents implicats sobre la seva idoneïtat. En aquest moment caldrà dibuixar les accions a través de les quals es podrà aconseguir el repte (qui, com, quan, amb quins instruments). I, per últim, i continuant en aquest procés de valoració, cal que s’avaluïn les accions que es volen dur a terme abans i després de tirar-les endavant (impacte en la comunitat, abast, perdurabilitat, assumibilitat, costos… ). Quanta feina il·lusionadora!

 

Què ens ha aportat la #Biblio(r)evolució? Doncs la #Biblio(r)evolució ens ha permès o ens permetrà…

 • Cohesionar-nos com a claustre i il·lusionar-nos (professorat i alumnat) amb la idea de renovar la col·lecció de la nostra biblioteca.
 • Recuperar la biblioteca del centre i incloure-la en la nostra activitat quotidiana.
 • Recordar que no només hi ha llibres de lectura sinó també de consulta!
 • Organitzar un club de lectura per a 2n d’ESO.
 • Organitzar un club de lectura de professorat.
 • Difondre la nostra activitat biblio(r)evolucionària a les xarxes (blog, instagram, twitter, facebook, youtube).
 • Crear un petit espai d’àudiobooks al blog.
 • Obrir “El racó de les famílies” al blog de la biblioteca.
 • Crear un espai de suport bibliogràfic al professorat, “El racó del docent”.
 • Comprometre professorat i alumnat amb la biblio(r)evolució.
 • Fer un vernissage per presentar les novetats de la biblioteca.
 • Organitzar visites guiades a la nostra biblioteca per a l’alumnat.
 • Establir connexions periòdiques amb la BP de Tarragona.
 • Facilitar obtenir el codi de préstec de llibres virtuals a través de la plataforma eBiblio Catalunya a l’alumnat del 2n cicle d’ESO i Bat.
 • L’alumnat de 4t d’ESO ha elaborat un vídeoreportatge de la biblioteca (aviat a youtube).
 • L’alumnat de 2n d’ESO ha elaborat un vídeo de promoció de la lectura  (aviat al blog).
 • Elaborar un vídeo per difondre la biblio(r)evolució (3r d’ESO).
 • Elaborar un Mannequin challenge de la biblioteca (1r d’ESO).
 • Pactar actuacions conjuntes amb l’Oficina Jove del Tarragonès.
 • La visita (en tràmit) de l’escriptor Alejandro Palomas al nostre centre el curs 2018-2019.

I ara, què? D’una banda, ens hem feta nostra la biblioteca per sempre. I, d’una altra, doncs… tenim un desig: renovar de dalt a baix la col·lecció de la nostra biblioteca escolar. En boca del Marc Rozas, un alumne de 1r d’ESO: “Mira, Carme, he calculat que 6.000€ dividit entre els 450 alumnes del centre, surten a que cada alumne pot escollir dos llibres per a la biblioteca” (07/03/2018).

QUE BÉ QUE ENS HO HEM PASSAT AMB LA BIBLIO(R)EVOLUCIÓ!

MOLTES GRÀCIES, FUNDACIÓ BOFILL!

 

Enviar un comentari