Sobre el projecte

Projecte de transformació, realitzat durant 2 anys amb CS de Primària, en el qual l'alumnat ha estat analitzant un espai problemàtic de la pròpia escola per tal de capacitar-se i dissenyar-ne una millora. La proposta pretén una transformació física (de l'espai) i de comportament (de la comunitat). En aquest projecte interdisciplinari s'ha treballat des de l'apoderament de l'alumnat, constituïts com a agents de canvi, i pel desenvolupament del pensament crític des d'actituds constructives.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Assessors-consultors educatius / Investigadors acadèmics
Àmbit
Educació No formal / Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Generar una proposta de transformació per tal de canviar l'estat i circumstàncies d'aquest espai del centre que rebia moltes queixes de l'alumnat, els seus usuaris, tot treballant continguts de disseny, matemàtics, artístics, plàstics, històrics,...

La solució

Anàlisi dels múltiples factors generadors del problema (comportaments, disseny, percepció, responsabilitat, invisibilització,...) i ús de la investigació en l'acció per transformar la crítica inicial en propostes generals i concretes de millora.

La innovació

Aprendre continguts interdisciplinaris per solucionar una problemàtica real i propera als interessos de l'alumnat. Escoltar la veu de l'alumnat i fer-lo partícip de la construcció, modificació i millora de la pròpia escola.

L'impacte

Transformar la percepció de la comunitat envers l'espai. Generar en l'alumnat una cultura democràtica de canvi. Establir sinergies i compromisos amb la resta d'agents de la comunitat per a la transformació de l'espai.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació a: PREZI del procés: El programa de presentacions es va utilitzar com a una eina més, per tal d'endreçar i plasmar la gran quantitat d'informació generada. S'hi expliquen les 4 fases de la feina realitzada al llarg dels 2 anys i totes les disciplines que s'hi van combinar. PÒSTER: Imatge amb l'esquema de les fases i les preguntes que van guiar la problematització del procés i la seva resolució. També s'hi inclouen les conclusions finals a mode de propostes concretes. FITXA del Projecte: Document PDF que va ser exposat al centre Arts Santa Mònica en la mostra "Educació de les Arts: Projectes Innovadors als centres educatius" (3-3-2016 / 3-4-2016). Col·laboració entre Colbacat i Interfícies. Text: Rubèn Pineda. Disseny: Lídia Dalmau. VÍDEO: Exposició temporal amb les maquetes i el pòster realitzada al centre per tal de facilitar-ne la difusió interna. FOTOS: Algunes imatges del procés. 'Arts Santa Mònica' cortesia de Miren Bayona.

Fotos

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives