Sobre el projecte

#avuixdemà és un procés per canviar el paradigma educatiu de les escoles, és un camí per buscar respostes a 24 reptes que ja estan canviat a les persones de les escoles i que les han de consolidar avui per demà. 1 És una reflexió multi-sistèmica amb la participació de tota la comunitat. 2 És un procés de canvi de paradigma, sostingut i permanent. 3 És un niu d’idees per innovar, per emprendre nous reptes i per consolidar la nostra missió i els nostres valors com a opció educativa de futur.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Estudiants / Famílies
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Connectar el talent de 24 centres educatius per crear un debat sobre la millora sistèmica de les escoles mitjançant l'apoderament de lideratges distribuits i sinèrgics.

La solució

Establir un procés continu de reflexió sistèmica de l'escola en base a 4 pilars i 24 reptes.

La innovació

L'apoderament de TOTA la comunitat educativa en el disseny L'obertura bidireccional exterior-interior Canvi de rols: alumne protagonista, educador xerpa i família que participa.

L'impacte

Canvi de paradigma pedagògic Millor sentit de pertinença al projecte Elevat sentit del desenvolupament personal de mestres Implicació en la xarxa dels estament comunitaris

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives