Sobre el projecte

La utilització de rúbriques facilita l'avaluació d'activitats competencials. Els alumnes poden conèixer els criteris amb que seran avaluats i, per tant, poden autoavaluar-se. Si aquestes rúbriques les apliquem a la coavaluació, el procés s'enriqueix. En aquesta experiència es presenta una plantilla per poder fer aquesta coavaluació de forma senzilla.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Utilitzar rúbriques per tal que els alumnes s'avaluïn entre ells és un procés molt feixuc.

La solució

Crear una plantilla feta amb Google Drive que automatitzi el procés. Els alumnes valoren a altres companys a través de l'ordinador i, automàticament, es fan tots els càlculs i s'envien els resultats per correu electrònic.

La innovació

Perquè s'avaluen productes finals, normalment sortits de projectes. I perquè són els alumnes mateixos que s'avaluen, a través d'una rúbrica.

L'impacte

Els alumnes estan molt més motivats per veure els treballs dels altres companys i s'esforcen molt més en fer els seus productes. A més, al treballar amb una rúbrica, tenen molt més clar com ha de ser el seu producte final.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació al web del projecte:

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives