Sobre el projecte

L'experiència va ser proposar una activitat col·lectiva als estudiants que, enlloc de fer treball en equip, contemplava uns objectius de tot el grup-aula i cadascú escollia la tasca a fer segons el moment en què s'incorporava a la feina i les pròpies possibilitats de contribuir-hi. Es va fer en el context d'una assignatura de disseny dels estudis de multimèdia a distància de la UOC i utilitzant un wiki amb formularis d'edició.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Desenvolupadors de Tecnologia educativa / Investigadors acadèmics / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Pilot

El repte

Com plantejar una activitat col·lectiva que no requereixi "treball en equip" convencional amb repartiment formal de tasques, com possibilitar la participació asíncrona dels estudiants amb diferent disponibilitat horària/de calendari, com avaluar-ho.

La solució

Que l'estudiant miri en cada moment com pot col·laborar-hi. Fer autoavaluació a mig exercici. Combinar 3 estratègies d'avaluació.

La innovació

Incorporar maneres de treballar autodirigides de les comunitats virtuals a l'educació formal.

L'impacte

És possible aprendre, obtenir resultats col·lectius força acceptables i avaluar-ho.

Per saber-ne més

Vegeu l'article explicant l'experiència, així com l'explicació parlada sobre slideshare als següents enllaços:

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives