Sobre el projecte

El que presentem és una activitat gamificada per treballar les matèries de 2n d'ESO al voltant del saber que es va donar a l'entorn del "Mare Nostrum" des del 1400 al 1789. Aquesta proposta combina totes les matèries del currículum de 2n ESO, però pot incloure altres aspectes i temes o pot traslladar-se a altres nivells.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

El repte era afavorir en l'alumnat el coneixement i el treball del mètode científic, l'aprendre fent i contribuir en l'increment del treball de manera autònoma i des de la confiança en el grup de treball.

La solució

Hem desenvolupat un seguit d'activitats i fitxes per a dur a terme en el context del joc per a 6 àmbits de coneixement diferents

La innovació

El que fa diferent la proposta que fem és que les activitats a fer amb les fitxes que es proposen no parteixen del protagonisme del professorat sinó que aquest és un pur acompanyant. L'alumnat podrà optar a preguntar si el joc li dóna els elements.

L'impacte

Els resultats que hem aconseguit en aquests tres anys d'aplicació són molt bons. L'alumnat queda sorprès de la seva capacitat de treball i de solució a les propostes a les que s'enfronta. Augmenta la seva motivació.

Per saber-ne més

El joc inclou un seguit de targetes amb codis QR que apunten a les fitxes de treball que el grup haurà de resoldre en el termini d'una setmana.

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives