Sobre el projecte

El Grup de Treball MITIC (Metodología i Innovació TIC), creat al ICE de la Universitat de Barcelona, es proposa fer una recerca metodològica i didàctica al voltant de les eines 2.0 per tal que els formadors de formadors i els docents les incorporin en la seva formació permanent. Ens proposem fer propostes formatives que siguin útils al professorat per tal que utilitzi recursos TAC i metodologies actives.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

El pas de les eines 1.0 a les 2.0 de manera constructiva, creativa i vivenciada, generalitzant l'ús de les tecnologies de l'aprenentatge i la informació dins de les didàctiques actuals.

La solució

Incorporació de metodologies actives dins de la formació del professorat.

La innovació

Es pretén el pas a les tecnologies digitals en les tasques docents que fins ara es desenvolupaven de manera "analògica".

L'impacte

La normalització de les eines 2.0 en el món educatiu, incorporant les darreres aportacions tecnològiques a la vida docent.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació al web del grup:

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives