Sobre el projecte

La innovació educativa és clau des de la formació del professorat. Des del màster de formació de professorat de secundària que s'imparteix a la nostra Universitat (especialitats de tecnologia i formació professional), hi cerquem reunir tecnologia, creativitat i innovació tant en els treballs finals de màster com a les matèries i tallers que es realitzen al propi màster (en especial a les d'innovació educativa), i seguint les pròpies inquietuds de recerca dels docents de la UPC.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Investigadors acadèmics / Mestres - Docents / Estudiants
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Potenciar i formar la innovació educativa des de la formació inicial dels futurs docents i a la formació permanent del professorat en actiu.

La solució

Formar en la innovació i recerca educativa al nostre alumnat de màster i als docents en formació permanent. Assessorar a docents i investigadors en recerca educativa i col·laborar en futurs projectes.

La innovació

Treballs finals de màster originals, portats a la pràctica als centres on es fan els pràcticums. Es treballa en funció de la tria dels temes per part dels alumnes de màster (ensenyament personalitzat).

L'impacte

Finalització amb èxit de la major part dels Treballs Finals de Màster. Integració de la innovació i recerca educativa a la formació del professorat. Publicacions indexades.

Per saber-ne més

Als documents adjunts alguns exemples de recerques recents derivades de treballs finals de màster de professorat (en aquest cas de ludificació a l'ensenyament de la tecnologia). Els treballs finals de màster són públics i es poden consultar (fent la cerca pels temes que interessin) a UPCOMMONS (https://upcommons.upc.edu/ ). Sobre el màster: http://mfp.masters.upc.edu/ca Sobre la formació permanent dels docents: http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-no-universitari/formacio-permanent/informacio-general http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-no-universitari/formacio-permanent/formacio-professional Racó del professorat de secundària: http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/secundaria/raco-del-professorat-de-secundaria/raco-del-professorat-de-secundaria

Fotos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives