Sobre el projecte

El mètode que emprem a Projects busca preparar l’alumnat per esdevenir adults competents i feliços en el futur. Per això, procurem posar-los problemes basats al màxim en la realitat. La metodologia per aconseguir-ho beu de diverses fonts teòriques: 1) l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), 2) l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) i 3) el desenvolupament pràctic de la teoria de les Intel·ligències Múltiples (IM, H. Gardner).

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents / Famílies / Estudiants / Famílies / Equips directius / Famílies
Àmbit
Educació Formal
Fase
Rèplica

El repte

La compartimentació dels coneixements en les matèries tradicionals i la manca d'aplicació real de les llengües no vehiculars de l'alumnat (anglès i català) en contextos reals d'aprenentatge.

La solució

Projectes de 40h - 5 setmanes. L'alumnat resol un problema en equips de rols diferenciats cooperatius i produeix un text en una llengua no vehicular (anglès i/o català) amb una projecció externa real.

La innovació

La societat demana adults autònoms, que puguin adaptar-se a reptes constants, cooperant per complementar-se i assolir objectius comuns, que puguin aprendre tota la vida, amb confiança i habilitats comunicatives plurilíngües i multiculturals.

L'impacte

La valoració que fa l'alumnat és molt positiva i expressen que "treballar per projectes és aprendre coses per a la vida". No obstant, encara estem en procés d'avaluació dels projectes perquè només fa 3 cursos que estan implementats.

Per saber-ne més

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives