Sobre el projecte

Pilot de treballs de recerca de Batxillerat basats en l'anàlisi de filomes. Realitzat en col·laboració amb el grup del Dr. Gabaldón del Centre de Regulació Genòmica

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Mestres - Docents / Estudiants
Àmbit
Educació Formal
Fase
Pilot

El repte

Aportar idees i eines per poder realitzar treballs de recerca originals basats en l'estudi de dades científiques reals.

La solució

Formació i seguiment per l'ús de l'eina oberta PhylomeDB com a base de treballs de recerca.

La innovació

Formació i taller amb els docents i seguiment per part d'investigadors/es en actiu dels treballs de recerca basats en l'eina.

L'impacte

Participació de 10 professors i 25 estudiants. El seguiment permet avaluar el pilot.

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives