Sobre el projecte

Robotseny és un projecte a nivell comarcal (Baix Montseny) que desenvolupa les competències científiques i creatives dels alumnes tot treballant de forma cooperativa. També té l’objectiu de crear una xarxa de professorat implicat en aquesta temàtica per tal de crear lligams i compartir experiències en aquests àmbits. Com a eines per treballar aquests aspectes s’ensenya a programar robots i a dissenyar-los. El projecte es desenvolupa a l’aula i té una posada en escena en forma de torneig.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Estudiants / Administració Pública / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Volem resoldre la baixa matriculació que tenim al Batxillerat tecnològic a la comarca del Baix Montseny.

La solució

La introducció de la robòtica en horari lectiu de forma massiva a tot el Baix Montseny (primària i secundària). Formació en robòtica i pensament computacional de tot el professorat (primària i secundària) implicat en el projecte.

La innovació

S'introdueix la robòtica dins l'horari lectiu aplicada a tot un nivell escolar i a totes les escoles del Baix Montseny. S'introdueix el treball cooperatiu a totes les escoles. Es treballa un repte diferent cada curs vinculat amb el territori.

L'impacte

La implementació va ser el curs passat a tot Sant Celoni on van participar les 8 escoles del municipi. Enguany hi participen 21 escoles de tot el Baix Montseny. Un total de més de 1150 alumnes estan treballant la robòtica dins l'horari lectiu.

Per saber-ne més

El projecte pretén implementar en horari lectiu la robòtica educativa a través d’un centre d’interès, enguany “La mobilitat”. El treball a l’aula tindrà dues parts: Fira científica L’objectiu és que els alumnes, treballant en grups, hagin d’investigar sobre la mobilitat a la comarca del Baix Montseny, i que aquests, puguin exposar el seu punt de vista crític, tot oferint solucions innovadores i reals. Desenvolupament del robot En paral·lel, es plantejaran les proves dels robots que, aquest curs 2015-2016, també giraran entorn a la mobilitat al Baix Montseny. Els alumnes disposaran d’un taulell de 2400x1180mm amb la imatge esquemàtica del mapa del Baix Montseny on hi apareixeran les poblacions, les principals vies de comunicació, els dos parcs naturals i els polígons industrials. Per tant, en aquesta part els alumnes hauran de: Dissenyar, construir i programar un robot (qualsevol marca comercial) per resoldre les proves proposades.

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives