Sobre el projecte

Un petit poble situat en un país en vies de desenvolupament s’enfronta a temps difícils. Alta desocupació, augment de la mortalitat infantil, baixa esperança de vida... Un dia, un inversor procedent d’un país desenvolupat hi arriba amb una proposta per construir-hi un hotel. Què és el millor per a la comunitat? 'SmileUrbo' és un joc interactiu de resolució de conflictes que vol promoure entre la ciutadania els valors de la cooperació i la negociació.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Actors socioeducatius / Administració Pública / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Informal / Educació No formal / Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

Una doble mancança detectada en l'educació formal: d’una banda, la falta de reforç del treball en grup i dels valors de la cooperació; de l'altra, l'absència gairebé absoluta del component lúdic a partir de determinades edats.

La solució

Utilitzar un innovador joc de simulació interactiu per ensenyar i potenciar habilitats com la participació en grup, la col·laboració, la resolució de conflictes o la presa de decisions a partir del diàleg i la cooperació.

La innovació

El projecte trasllada la mecànica clàssica dels jocs de negociació al terreny virtual, amb l’afegit d’un programari específic que converteix el procés en quelcom molt més dinàmic i interactiu.

L'impacte

El joc SmileUrbo ajuda a crear unes bases sòlides per a l’aprenentatge, millorant determinades habilitats personals i socials, com la comunicació, l’empatia o la capacitat d’interacció social.

Per saber-ne més

SmileUrbo ha resultat un dels guanyadors de la categoria "Educació per a tots" en la setena edició del 'World Summit Youth Award' (WSYA), entre gairebé 1.900 propostes de més de 140 països. És el primer cop que un projecte desenvolupat a l’Estat espanyol se situa entre els finalistes d’aquest certamen. 'World Summit Youth Award' és un esdeveniment en què participen tots els països membres de l'ONU i la Unesco i que premia iniciatives que promouen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, establerts l’any 2000 per lluitar contra la pobresa, la fam i les malalties, les desigualtats, la falta d'educació i la degradació ambiental. El joc està dissenyat per esdevenir una eina útil en tallers i formacions realitzats per ajuntaments, universitats, centres educatius i de lleure i organitzacions del tercer sector. És també una proposta ideal per construir sòlids processos de networking entre els professionals del sector de l’educació i la cooperació per al desenvolupament.

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives