Sobre el projecte

El treball globalitzat a partir de proposta externa (TGPE) porta a l’aula tasques autèntiques, posant en contacte l’alumnat amb el món real, a través d’institucions (museus, instituts de cultura, recerca, innovació tecnològica, servei a les persones, empreses ...) que fan una proposta de treball que implica la realització d'un encàrrec, la resolució un problema, un servei, una recerca... Aquesta activitat s'integra en el currículum ordinari.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Emprenedors professionals / Equips directius / Mestres - Docents
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

La “vehiculització” de la cultura real, allò que esdevé avui, a través dels agents que la generen. La personalització a través de l'elecció del projecte amb qui es vol col·laborar, diversificar les formes d'aprendre (agents, espais, recursos,...).

La solució

Incorpora professionals que treballen "tête a tête" amb l'alumnat, tot acostant allò que és real a l'institut. L'alumnat busca i pot trobar aquell àmbit d'interés on desplegar activitat i generar aprenentatge.

La innovació

Transformació de l'ambient d'aprenentatge (grups de diverses edat en espais diferents -aula, entitat-), dels rols (estudiant, docent, promotor extern), dels recursos (no llibres, no materials presestablerts), creació versus repetició de coneixement.

L'impacte

Implicació en el propi aprenentatge, emoció acompanyant l'aprenentatge, finestres que s'obren en la ment de l'alumnat, alumnes que brillen en plantejaments no-academicistes.

Per saber-ne més

El TGPE vol aprofundir en les finalitats pròpies del treball globalitzat: ‐ pretén incidir sobre els aprenentatges conceptuals des dels vessants cognitius superiors, és a dir, fent servir els significats apresos per comprendre noves situacions, per donar noves explicacions, per fer creacions que els integrin. - vol desenvolupar les capacitats cognitives relacionades amb les competències metodològiques (aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, tractament de la informació i competència digital). Per això la feina en el treball globalitzat a partir de proposta externa pot incloure recerca bibliogràfica, recerca sobre material, consulta documental (mostres, vídeos, escrits, representacions teatrals...), entrevistes a persones, tallers de creació o experimentació, elaboració de materials, preparació de serveis o activitats...

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives