Sobre el projecte

En una societat en transformació contínua en què els coneixements els tenim tots al nostre abast, hem de trobar la millor fórmula d’arribar-hi. Volem formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables, que sàpiguen treballar en equip, dotant-los de capacitats d’aprenentatge a més de coneixements i sabers. Per tant l’objectiu és impulsar una manera d’aprendre més significativa i competencial en què l’alumne és el principal protagonista.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Estudiants
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

L'aprenentatge ha de ser significatiu!

La solució

TxP: Treballem per projectes!

La innovació

SUMEM metodologies d'ensenyament-aprenentatge. Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre. Aprenem a resoldre situacions reals, fent recerca i aplicant els coneixements adquirits. Realitzem un producte final que dóna resposta al repte plantejat.

L'impacte

Els nois i noies aprenen i alhora gaudeixen d'aquest aprenentatge.

Per saber-ne més

Vídeos

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives