Sobre el projecte

WhatsEp és el nou English Project de l'ESO que pretén implantar progressivament l'anglès com a llengua vehicular en els aprenentatges a l'ESO. Els percentatges del currículum impartits en anglès són: 1r d'ESO, 40%; 2n d'ESO, 50%; 3r d'ESO, 65%; i 4t d'ESO, 80%.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Estudiants
Àmbit
Educació Formal
Fase
Consolidació

El repte

L’objectiu principal d’aquest projecte, promogut i recolzat pel Departament d’Ensenyament, és garantir la millora de les competències lingüístiques en anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis del nivell d’ESO.

La solució

En una societat on el domini dels idiomes, especialment de l’anglès, s’ha convertit en una aspiració prioritària, l’escola no se’n pot quedar al marge.

La innovació

Som l’únic centre de secundària públic de Catalunya que realitza una aposta tan ferma en aquest camp, impartint bona part de les matèries en llengua anglesa utilitzant la metodologia AICLE.

L'impacte

Els estudiants aprenen a desenvolupar-se competencialment en contextos específics reals de cada matèria en la llengua estrangera, fet que els col·loca en una situació avantatjosa per al futur.

Per saber-ne més

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives