Sobre el projecte

Un territori intel·ligent, que genera coneixement i aporta informació. Un lloc on els mestres participen personalment des de la dimensió de l’equip educatiu. Unes trobades en les que es fa evident l’heterogeneïtat, base de les interaccions i la riquesa del coneixement que es construeix. Un context que procura mantenir encesa la flama de la tradició d’innovació educativa i pretén acompanyar els centres en les seves reflexions pedagògiques i didàctiques en temps de retallades.

Estàs interessat en l'experiència? Contacta amb els promotors:

Destinataris
Equips directius / Escoles / Mestres - Docents / Escoles
Àmbit
Educació Formal
Fase
Rèplica

El repte

La necessitat de repensar practiques professionals, funcionament d’equips, espais i equipaments posant l’aprenentatge al vell mig del debat. Connectant centres i professionals, com una forma de generar cultura professional i coneixement.

La solució

Compartir preguntes i visitar centres en funció d’aquestes. Durant el curs 15-16 s'obrirà un espai virtual d'intercanvi basat en el llenguatge audiovisual i inici d’un procés d'acompanyament a dos centres. En preparació: un pla d’estades en centre.

La innovació

Perquè parteix del reconeixement a la feina que es fa als centres i es posen en contacte realitats fins i tot contradictòries.

L'impacte

A curt termini, ser un instrument de reflexió per a mestres i equips de mestres i un lloc de creixement professional. A mig termini contribuir a la difusió de pràctiques de referència pel que fa a processos d'aprenentatge innovadors.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació al blog del projecte:

Altres innovadors, organitzacions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives