Sobre mi

Emprenedora de projectes educatius a l'aula, m'agrada aprendre i compartir entre iguals i/o diferents per millorar la meva tasca docent i, en definitiva, l'educació. Per què crec que l'estudiant es mereix aprendre en les millors condicions. Per a mi, tot professor és innovador en la mesura del possible, adaptant-se a la nova societat, recursos, eines i continguts, però entenc especialment la innovació en la metodologia de treball. Crec en els projectes, en l'aprenentatge significatiu i en el pensament creatiu, amb l'ús de les TIC. Pel que fa a la trajectòria, he aconseguit aprendre dels meus alumnes i d'altres professors, portar a terme diferents projectes educatius a l'aula, difondre el coneixement dels meus alumnes en diferents premis a nivell nacional i internacional, i participar en equips d'innovació educativa.

Posa't en contacte

anaalbalatmartinez [at] gmail.com / INS Ernest Lluch /

Què vull solucionar?

  • Competències creatives, digitals i comunicatives
  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Innovació didàctica

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Què busco?

  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives