Sobre mi

Persona lluitadora per l'equitat educativa. Crec que treballar compromesa amb l'educació és actuar conscientment en el món per col·laborar en la seva transformació. La meva visió de la innovació educativa passa per la investigació en la metodologia personalitzadora que genera compromís vers el coneixement i l'aprenentatge. En els darrers anys he dissenyat i implementat des de la Direcció d’El Llindar, la construcció del concepte d'Escola de Segona Oportunitat per fer front a l'abandonament escolar, la desmotivació davant l'aprenentatge i la construcció personal d’adolescents i joves en situació de fragilitat, vulnerabilitat i especials dificultats per a establir llaços socials.

Posa't en contacte

begonyag [at] elllindar.org / Fundació El Llindar /

Què vull solucionar?

 • Innovar l'organització escolar
 • Inserció laboral
 • Diversitat i escola inclusiva
 • Orientació i transicions
 • Aprenentatge personalitzat

Què ofereixo?

 • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica
 • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
 • Assessorament expert per centres i projectes innovadors
 • Desenvolupar una innovació didàctica
 • Transferir o testar una innovació desenvolupada

Què busco?

 • Difondre una innovació
 • Recursos de suport o econòmics
 • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
 • Desenvolupar una innovació didàctica
 • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives