Sobre mi

L'arquitectura m'ha moldejat com persona creativa, persistent i colaborativa. El magisteri m'ha accentuat la sensibilitat, l'empatia i el desig d'una societat més humana. Considero que la innovació pedagògica necessàriament ha d'anar de la mà d'una reflexió profunda dels espais educatius escolars. Són funcionals? Motivadors per l'aprenentatge? Conviden a ser viscuts? Tot espai amb voluntat de ser educatiu hauria de despertar en l'alumne voluntat d'habitar-lo. Anys a peu d'obra liderant projectes d'arquitectura d'embergadura, alguns d'ells escolars, i la praxis com a mestra dins i fora de l'aula, m'han permés ser una professional híbrida i transversal que pot ajudar a comprendre pedagògicament i a resoldre arquitectònicanent els reptes reals espacials que sorgeixen a causa del procés d' implementació de les noves praxis educatives.

Posa't en contacte

mariagorettigt [at] blanquerna.url.edu /

Què vull solucionar?

  • Innovar l'organització escolar
  • Transformació de centres educatius
  • Competències creatives, digitals i comunicatives

Què ofereixo?

  • Participar en la creació d'un nou projecte innovador
  • Assessorament expert per centres i projectes innovadors
  • Transformar centres educatius
  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Què busco?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Transferir o testar una innovació desenvolupada
  • Transformar centres educatius

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives