Sobre mi

Professor (FPCEE Blanquerna) i investigador (Grup d’Investigació Consolidat PSITIC-URL). Compromès amb l'educació i especialment interessat en la dimensió social/comunitària de l'escola. M'agraden els projectes col·lectius i participar d'experiències i projectes diferents. Innovar en educació és aplicar solucions a les necessitats educatives; és contextual, acostuma a ser col·lectiva/grupal i comporta modificacions a nivell organitzatiu/estructural. Els docents innovadors ho són principalment per la seva capacitat reflexiva i flexibilitat per cercar respostes. Especialista en projectes de Transició Escola-Treball i treball en Xarxa, he realitzat nombrosos assessoraments, recerques, publicacions i seminaris sobre la creació de Xarxes Socioeducatives i el treball col·laboratiu i interinstitucional (Escola-Territori). També he investigat i publicat sobre benestar pedagògic, entre d’altres.

Posa't en contacte

jordilm [at] blanquerna.edu / PSITIC /

Què vull solucionar?

  • Educació extraescolar i comunitària
  • Innovar l'organització escolar
  • Transformació de centres educatius

Què ofereixo?

  • Transformar centres educatius
  • Projectes/Plans Entorn (Xarxes locals)
  • Promoció talent docent a l'escola

Què busco?

  • Transformar centres educatius
  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives