Sobre mi

Em defineixo com una persona amb inquietuds, activa, reflexiva i autocrítica. La innovació és una necessitat, no ens podem quedar amb que ja ho fem bé, sinó en com ho podem millorar i, per això, cal innovar. Bàsicament, la meva carrera és en el món del lleure i ara estic entrant en el món de l'ensenyament secundari. Potser un dels punts que he aconseguit en la meva trajectòria és la inquietud per a millorar l'educació i per intentar introduir la filosofia del lleure a l'ensenyament secundari.

Posa't en contacte

lluisclava [at] gmail.com / Universitat Politècnica de Catalunya /

Què vull solucionar?

 • Educació al llarg de la vida
 • Metodologies actives d'aprenentatge
 • Competències transversals i socioemocionals
 • Competències creatives, digitals i comunicatives
 • Recursos oberts i entorns d'aprenentatge

Què ofereixo?

 • Desenvolupar una innovació tecnològica
 • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
 • Participar en la creació d'un nou projecte innovador
 • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Què busco?

 • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica
 • Desenvolupar una innovació didàctica
 • Transformar centres educatius
 • Participar en la creació d'un nou projecte innovador
 • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives