Sobre mi

Pedagoga i psicomotricista, amant de l’educació que potencia la vida. A través del vincle fomento l'autoexigència, la curiositat i la professionalitat. Considero clau impartir des de la participació activa, la vivència i la reflexió. Dono importància a avaluar tant continguts, com procediments i actituds. Entenc la innovació com un camí que ens permet realitzar un procés d'acció-reflexió-acció. En la formació vinculo coneixements de diferents àrees (neurociència, biodansa, psicomotricitat, lúdica per a la vida...) que converteixen l'aprenentatge en un procés que ens transforma com a professionals i com a persones, comprenent-nos des de la globalitat.

Posa't en contacte

martasalvany74 [at] gmail.com /

Què vull solucionar?

  • Competències docents
  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Avaluació per a l'aprenentatge
  • Competències transversals i socioemocionals

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Què busco?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica
  • Participar en la creació d'un nou projecte innovador

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives