Sobre mi

Sóc professor de Ciències Naturals a Secundària amb experiència com a formador, tutor i en càrrecs de coordinació. La meva activitat docent està lligada a la curiositat del meu caràcter, el pensament holístic i l'experiència de ser pare. Per mi innovar no ha de ser inventar coses noves si no poder canviar per assolir els objectius que ens proposem tot integrant diferents eines, recursos i metodologies disponibles. Aquests objectius ens han de permetre aconseguir una educació que desenvolupi la creativitat, el coneixement i l'adquisició de les competències bàsiques. En la meva trajectòria professional el meu estil docent ha evolucionat integrant metodologies de treball variades, diversificant les propostes didàctiques i enfocant els objectius de les activitats cap a l'adquisició de les competències. Sóc membre del Consell Escolar de l'escola Fort Pienc representant les famílies.

Posa't en contacte

http://professormiquel.blogspot.com.es / miquelgenemolins [at] gmail.com / miquel.gene [at] plamarcell.net / Institut Pla Marcell /

Què vull solucionar?

  • Innovació didàctica
  • Aprenentatge social i cooperatiu
  • Diversitat i escola inclusiva
  • Competències creatives, digitals i comunicatives
  • Innovar l'organització escolar

Què ofereixo?

  • Desenvolupar una innovació didàctica
  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Què busco?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Crear o participar d'una xarxa/grup d'innovació temàtica

Coneix les organitzaciones en les que participo i les que m'inspiren

Assumim les diferències individuals de capacitats i de maduresa i les seves repercussions en el procés d’aprenentatge. Així s’afavoreix la igualtat d’oportunitats, tot mirant de compensar les dificultats o mancances individuals per l’assoliment d’...
>>

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives