Sobre mi

Sóc emprenedor de l'educació, motivat per aconseguir que l’aprenentatge de l’alumnat es faci amb activitats properes al món real, contextualitzades i que afavoreixin la seva motivació. Considero la innovació com una manera de fomentar el treball cooperatiu del professorat que permeti un aprenentatge competencial a partir de petits o grans projectes. L’aprenentatge de l’alumnat no es pot limitar a una memorització de continguts sinó a solucionar problemes reals o realitzar activitats habituals a la societat o en el món de treball. Al llarg de la meva trajectòria he aconseguit possibilitar que l'alumnat treballi la informació i sigui protagonista del seu aprenentatge amb la realització de mapes mentals i conceptuals, rutines, destreses, projectes... Avaluar de manera més diversa (procés i resultat) i que l’autoavaluació esdevingui una reflexió que faciliti l’aprenentatge.

Posa't en contacte

rgraells [at] xtec.cat Institut Bernat el Ferrer /

Què vull solucionar?

  • Metodologies actives d'aprenentatge
  • Competències bàsiques
  • Aprenentatge personalitzat

Què ofereixo?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores
  • Transferir o testar una innovació desenvolupada
  • Difondre una innovació

Què busco?

  • Difondre una innovació
  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives