Sobre mi

Des de sempre m'ha agradat la tecnologia i des de fa uns anys l'educació, degut en part al fet d'acabar com a Coordinador de Sistemes a la Fundació Escoles Garbí i l'altre part comprovant quan és de gratificant poder ajudar als altres a entendre molts aspectes, tant tècnics, com d'utilització de la tecnologia. Innovar no és utilitzar les noves tecnologies a l'aula, que moltes vegades quan es fa servir ja no és nova, sinó utilitzar aquells recursos que tenim a l'abast d'una forma diferent, o no, a l'estipulada per norma fent que la feina que es fa sigui molt més enriquidora o simplement més eficaç, ja que s'ha de dotar als alumnes de recursos per poder resoldre les dificultats que es troben dia a dia. D'aquesta manera amb el suport de la posició de tècnic i arribant a ser coordinador de sistemes, s'ha aconseguit tenir un model tecnològic que ajuda a innovar dintre de les nostres escoles.

Què vull solucionar?

  • Competències bàsiques
  • Aprenentatge personalitzat
  • Transformació de centres educatius

Què ofereixo?

  • Difondre una innovació

Què busco?

  • Compartir aprenentatges i metodologies innovadores

Altres innovadors, institucions i experiències

Contacta amb el talent innovador

Connecta amb els protagonistes del canvi educatiu

Descobreix, inspira't i aprèn amb les noves pràctiques educatives