PDF

Guia Biblio(r)Evolució

Una guia pràctica per a dissenyar projectes senzills i concrets que facin avançar la biblioteca i la millora educativa del vostre centre. 

Kit ideació taller Biblio(r)Evolució

Materials utilitzats durant el taller de l'acte de presentació de la Crida Biblio(r)Evolució que va tenir lloc el 9 de novembre de 2017 dinamitzat per Oriol Ripoll.

Materials Edulab Descodificant el Deeper Learning a l'aula

Materials de l'Edulab: Descodificant el deeper learning a l'aula i guia d'ús per a fer rèpliques en qualsevol entorn educatiu.

Articles de #ReunióFamílies

Articles dels centres educatius participants a la crida "Redissenyem la reunió amb famílies" reflexionant sobre els aprenentatges i èxits assolits. No us els perdeu!

Pòsters dels prototips de la #ReunióFamílies

Cartells explicatius de les solucions cocreades i aplicades dels centres educatius participants a la crida "Redissenyem la reunió amb famílies".

Guia d'ús Laboratori #ReunióFamílies

Guia d'acompanyament del laboratori d'ideació per a transformar les reunions amb famílies

Kit d'ideació crida #ReunióFamílies

Material del laboratori de creativitat i ideació per a redissenyar les reunions amb famílies. 

Kit metodològic per organitzar un Edcamp

Et proposem diferents materials perquè tu i el teu equip pugueu organitzar un edcamp de la forma més ràpida i senzilla possible. Aquí trobareu tots els materials en format PDF i en format obert perquè pugueu fer-vos vostre el contingut i proposar-nos qualsevol millora. L’edcamp és un moviment viu!

Entrevista a Fernando Hernández

Entrevista a Fernando Hernández en motoiu de la seva participació al Camp Base sobre aprenentatge per projectes realitzada el maig 2017.