Edulab aprenentatge per projectes

Treball per projectes
Edulab aprenentatge per projectes

Tots els materials i la guia per a replicar l'Edulab sobre aprenentatge per projectes realitzat el maig del 2017.