Entrevista a Fernando Hernández

Avaluació
Entrevista a Fernando Hernández

Entrevista a Fernando Hernández en motoiu de la seva participació al Camp Base sobre aprenentatge per projectes realitzada el maig 2017.