Guia Biblio(r)Evolució

Biblioteques
Guia Biblio(r)Evolució

Una guia pràctica per a dissenyar projectes senzills i concrets que facin avançar la biblioteca i la millora educativa del vostre centre.