Guia Hack the School

Espais d’aprenentatge
Guia Hack the School

Una guia pràctica amb la que dissenyar espais educatius per aprendre i conviure.