Laboratori de cocreació de rúbriques. Guia pràctica

Avaluació
Laboratori de cocreació de rúbriques. Guia pràctica

Saps què és una rúbrica i com permet avaluar de forma més competencial els aprenentatge que es fan a les aules? La creació d’una eina d’avaluació formativa, que esdevingui motor de l’aprenentatge en si mateixa, és el propòsit d’aquesta guia. A través d’un procés de cocreació col·laboratiu, volem que tu i la resta dels participants generareu una rúbrica on hi quedi reflectida la regulació i l’autoregulació gratificant de l’aprenentatge de l’alumnat.

Aquest és un material per a la rèplica del laboratori de cocreació de rúbriques realitzat per la Fundació Jaume Bofill el dia 4 d’octubre de 2016, en el marc de l’Edulab del projecte Educació Demà.