Laboratori d'idees mòbils. Aprèn i viu una història d'aprenentatge. Guia pràctica

Aprenentatge mòbil
Laboratori d'idees mòbils. Aprèn i viu una història d'aprenentatge. Guia pràctica

Vols crear experiències d’aprenentatge fent ús de dispositius mòbils? Amb aquest guia, tu i la resta de persones participants dissenyareu i experimentareu diverses propostes d’aprenentatge mòbil. Jugareu amb els espais com a entorn d’aprenentatge i introduireu diverses vies d’accés al coneixement, on la tecnologia hi tindrà un paper clau. D’aquesta forma, coneixereu maneres diverses per a treure rèdit de les eines digitals i així
introduir l’aprenentatge ubic a les aules i als centres educatius.

Aquest és un material per a la rèplica del laboratori d'aprenentatge mòbil realitzat per la Fundació Jaume Bofill el dia 4 d’octubre de 2016, en el marc de l’Edulab del projecte Educació Demà.